آدرس: کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه رازی
 
 تلفن: 08334277883
 
شماره همراه: 09036746306
 

پست الکترونیک: Razilang@gmail.com

ثبت نام به صورت غیرحضوری و آنلاین صورت می پذیرد.