آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی (RU-LPT)

هدف از آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه رازی سنجش بسندگی زبان دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری بوده و ارایه مجوز ورود و یا ادامه تحصیل به دانشجویانی می­ باشد که به اندازه کافی مهارت خواندن و نوشتارمتون تخصصی رشته خود را داشته باشند تا در خواندن و نگارش مقالات و چکیده پایان­نامه­ ها به زبان انگلیسی دچار مشکل نشوند. با توجه به اینکه مهارت خواندن و نوشتار زبان از سه بخش گرامر (دستور زبان)، واژگان و خواندن و درک متون تشکیل می شوند آزمون (RU-LPT) از  این سه بخش انجام می شود.
مدیریت آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی به عهده دکتر سامان عبادی، دانشیار آموزش زبان انگلیسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی و رییس مرکز زبان دانشگاه رازی می باشد.

 

رزومه
 
کارشناس مرکز: مریم سربازمحمدی ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶
ایمیل مرکز: Razilang@gmail.com