داوطلبان می توانند جهت هرگونه درخواست از طریق پرو فایلشان قسمت ارسال و دریافت پیام  اقدام نمایند بعد از دریافت در اسرع وقت به شما پاسخ داده خواهدشد.
آزمون RULPT هر دو ماه یکبار برگزار می گردد و شرکت در آن محدودیت ندارد.
تاريخهاي آزمون هر دو ماه یکبار اعلام مي گردد و ثبت نام فقط بصورت اينترنتي و پرداخت هزینه آزمون بصورت آنلاین مي باشد
در حال حاضر آزمون منحصر به انشگاه رازی کرمانشاه می باشد چنانچه در آینده تفاهم نامه ای با دانشگاههای دیگر مبنی بر قابل پذیرش بودن آزمون منعقد شود اطلاع رسانی خواهد شد.
محل برگزاری آزمون :
ساعت ومحل برگزاری آزمون در پایین کارت ورود به آزمون درج می گردد.
ساعت برگزاری آزمون 10 صبح و ساعت ورود به محل برگزاری از 9 تا 9/45 دقیقه می باشد وبعد از آن درب ورودی بسته خواهد شد.
انصراف از آزمون  - جابجایی تاریخ و استرداد هزینه پرداختی در آزمون RULPT امکان پذیر نمی باشد.